China
CHN China Futsal League 2016
2016/2017



Chengdu UESTC



Dalian Puwan Anbo



Gansu Maisili FC



Henan Kwunying SC



Qingdao Chengxi FC



Shanghai Xufang



Shenzhen Nanling Tielang



Three Gorges Uni Dilong



Xinjiang N.U.Y. Angela



Zhuhai Minshi




























































Visualize all Polls